Title

Resources for a Christian worldview

Johan van der Hoeven pagesJohan van der Hoeven (1932-2015) was born in Rotterdam, The Netherlands. He studied theology in the Theological College in Kampen and pursued graduate study in philosophy at the University of Leiden. He receiveed his doctor's degree there with a dissertation entitled: Kritische Ondervraging van de Fenomenologische Rede [Critical interrogation of phenomenological reason]. He is now retired from being professor in Philosophy at the Free University in Amsterdam.

On his retirement, a farewell bundle was published to honour him:

'Levensecht en bescheiden': Essays over authenticiteit, edited by Atie Th. Brüggemann-Kriuyff, Henk G. Geertsema, and Mariëtte F. Willemsen. Kampen: Kok Agora, 1998.

A detailed bibliography complied by Loes Derksen and René van Woudenberg of his publications is available in: 

1993. Filosofische Reflecties en Ontmoetingen: Opstellen van dr. J. van der Hoeven. Kok/Agora Kampen. 

 

This volume  contains a collection of articles from many of his former students. And it begins with a very instructive "Introduction" with respect to  Johan's c.v., academic position, Ph.D. students etc. The Introduction is written by Willem R. de Jong.
His key book on phenomenology,  The Rise and Development of the Phenomenological Movement, is available hereBibliography

1997. Hartstocht en rede (I) and (II). Philosophia Reformata 62: 1-22; 145-165

1997 In Memoriam: Prof. Dr. M.F.J. Marlet S.J. Philosophia Reformata 62: 7-128.

1995. "Christian Philosophy at the end of the 20th century". In Christian Philosophy at the Close of the Twentieth Century: Assessment and Perspective, edited by S.Griffioen and B. M. Balk. Kampen: Kok  pp. 55-66. 

1994. "Dooyeweerd en de geschiedenis van de moderne wijsbegeerte [Dooyeweerd and the history of the modern philosophy]". In Herman Dooyeweerd (1894-1977): Breedte en actualiteit van zijn filosofie edited by H.G. Geertsema J. Zwart, J. de Bruijn, J. van der Hoeven, A. Soeteman. Kampen: J.H. Kok pp. 255-274. 

1994. De aantrekkingskracht van het midden: historisch-kritische studie van een westerse denkwijze. Kampen: Kok Agora, .

1993. “On the public-private distinction in the light of ‘Encounter’”. In What Rights does Ethics have? Public Philosophy in a Pluralistic Culture Edited by Sander Griffioen Paul & Co Pub Consortium pp.109-123

1993. "Bondgenoten: Over Joods denken en reformatorische wijsbegeerte [Allies: about Jewish thoughts and reformational philosophy]", Filosofische Reflecties en Ontmoetingen: opstellen van dr. J. van der Hoeven. Kampen: Kok Agora  pp. 172-180. 

1993. Filosofische reflecties en ontmoetingen: opstellen van J. van der Hoeven. Edited by R. van Woudenberg, S. Griffioen en H.G. Geertsema. Kampen: Kok Agora.

1991. "Grondmotiven van onze beschaving [Basic motives of our civilization]". Philosophia Reformata 56:171-182. 

1990. “Develop in the light of encounter”. In Norm and Context in the Social Sciences edited by S. Griffioen and J.P. Verhoogt University Press of America pp.23-35.

1989. Inademen : oefeningen in Schriftlezen. Baarn: Ten Have.

1987. "Matters of mission and transmission: On the Progress of Ecumenical-Reformational Thought". Philosophia Reformata  52: 182-207. 

1986. “The Problem of Evil – Crucible for the Authenticity and Modesty of Philosophizing: In Discussion with Paul Ricoeur”. In South African Journal of Philosophy 6 (2): 44-52.

1986. "Na 50 Jaar: Philosophia Reformata - Philosophia Reformanda [After 50 year: philosophy reformed - philosophy being reformed]", Philosophia Reformata  51: 7-13; and Filosofische Reflecties en Ontmoetingen, pp. 92-99. 

1986. "Cultuur en Woestijn [Culture and desert]". Beweging 2: 22-27. 

1984. "Vrijheid in historisch perspectief [Freedom in historical perspective]". Vrijheid: een onderzoek naar de betekenis van vrijheid voor de methodologie van de menswetenschappen. Amsterdam: VU Uitgeverij, pp. 221-259. 

1981. Vraagtekens bij vrijheid. Rede, uitgesproken ter gelegenheid van de 101e Dies Natalis van de Vrije Universiteit te Amsterdam op 20 oktober 1981. VU Amsterdam.

1981. “History and Truth in Nietzsche and Heidegger”. In Life is Religion: Essays in Honor of H. Evan Runner edited by Henry vander Goot pp.61-82

1981. Wetten en feiten. De ‘wijsbegeerte der wetsidee’ temidden van bezinning op dit thema. In Wetenschap, wijsheid, filosoferen: Opstellen aangeboden aan Hendrik van Riessen bij zijn afscheid als hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Amsterdam: Van Gorcum pp. 99-122.

1980. Peilingen: Korte exploraties in wijsgerig stroomgebied. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn

1979.  Wie doof is kan niet zingen: speurtocht naar een mensbeeld. Amsterdam: Buijten & Schippereijn.

1978. "In memory of Herman Dooyeweerd. Meaning, time and law". Philosophia Reformata 43: 130 -144. 

1976. Karl Marx: The Roots of His Thought. Assen/Amsterdam: Van Gorcum, 1976. 

1968. “Heidegger, Descartes, Luther. Wendingen in de vraag naar waarheid”. In Reflexies Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, pp.69-116.

1968. Op de bres voor de open discussie: Een korte confrontatie met Karl Jaspers en Karl Popper. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn. (Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Gewoon Hoogleraar in de moderne wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op Vrijdag 11 Oktober 1968")

1967. "Revolutie en filosofie [Revolution and philosophy]". In Marxism en Revolutie edited by J. van der Hoeven et al. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1967, pp. 11-66. 

1965. The Rise and Development of the Phenomenological Movement. Three lectures given at the 1964 Study Conferences of the Association for Reformed Scientific Studies. Hamilton, Ontario, ARSS.

1963. Heidegger en de geschiedenis der wijsbegeerte. Openbare les, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector in de faculteit der letteren aan de Vrije Universiteit op 15 november 1963. Amsterdam: Buijten en Schipperheijn.

1963. Kritische Ondervraging van de Fenomenologische Rede [Critical interrogation of phenomenological reason]. [Doctoral thesis] Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1963. 

 

1964. The Rise and Development of the Phenomenological Movement

1964. The Rise and Development of the Phenomenological Movement. Hamilton, Ontario, ARSS

JVdHPhenomenologicalMovemet