Title

Resources for a Christian worldview

Klapwijk pages

Jacob Klapwijk pages

 Jacob Klapwijk (24 October 1933 - 2021) studied under D. H. Th. Vollenhoven in philosophy at the Free University in Amsterdam. In 1974, he was awarded a personal chair, a Chair of History of Modern Philosophy, at the Free University. He was later awarded a Chair in Systematic Philosophy. He is the author of a number of books in Dutch, German and English including Purpose in the Living World? Creation and Emergent Evolution, Cambridge: Cambridge University Press, which offers a philosophical analysis of the relation of evolutionary biology to religion, and addresses the question of whether the evolution of life is exclusively a matter of chance and blind fortune or is better understood as including the notion of purpose. He proposed to bridge the gap via the idea of ‘emergent evolution.’ In this theory the process of evolution has an emergent or innovative character resulting in a living world of ingenious, multifaceted complexity.

Jaap's own website can be accessed here.

 

Books

2013. Between Historicism & Relativism: Dynamics of Historicism and the Philosophical Development of Ernst Troeltsch. Amsterdam: VU University, online. 

(Original text: Tussen historisme en relativisme, 1970.)  

2010. Dialectic of Enlightenment: Critical Theory and the Messianic Light, foreword by Lambert Zuidervaart, Eugene, OR: Wipf & Stock. 

(Original text: Dialektiek der verlichting 1976.) 

For further details see here or here

 


2009. Heeft de evolutie een doel? Over schepping en emergente evolutie, Kampen: Kok. 

 

 


 

2008. Purpose in the Living World? Creation and Emergent Evolution, 

Harry Cook ed.

Cambridge: Cambridge University Press.

For further details see here or here


 


Edited books in English

1991. Bringing into Captivity every Thought: Capita Selecta in the History of Christian Evaluations of Non-Christian Philosophy

J. Klapwijk, S. Griffioen, G. Groenewoud (eds.) 

Lanham: University Press of America. 

     (6) John Calvin 1509-1564.

     (8) Antithesis and Common Grace.

     (12) Epilogue: The Idea of Transformational Philosophy.

1973. The Idea of a Christian Philosophy: Essays in Honour of D.H.Th. Vollenhoven,

K.A. Bril, H. Hart, and J. Klapwijk (eds.). 

Toronto: Wedge Publishing Foundation 

(Also included in Philosophia Reformata 38).

Other books

1995. Transformationele filosofie: Cultuurpolitieke ideeën en de kracht van een inspiratie

red. René van Woudenberg en Sander Griffioen 

Kampen: Kok/Agora.


     (1) Over verschuiving van normen en historistische filosofie

     (2) Absoluutheid en historiciteit: Vragen rondom de zogenaamde absoluutheid van het christendom

     (3) De dialectiek der verlichting ter discussie

     (4) In de schaduw van het nihilisme: Over Nietzsche en de cultuurkritiek van Horkheimer en Adorno.

     (5) Christelijke organisaties in verlegenheid

     (6) Over de publieke rechtsorde en het rijk van God

     (7) Op zoek naar het mensbeeld van liberalisme, socialisme en christen-democratie

     (8) Abraham Kuyper en de kerk in de wereld: Parakerkelijke of extramurale presentie? 

     (9) Op rooftocht. Over het toetsen van moderne filosofie

     (10) Antithese, synthese en de idee van transformationele filosofie.

     (11) Religieuze antithese en theoretische communicatie in de sociale wetenschappen.

     (12) Transformationele analyses: Over soevereiniteit in eigen kring, dieptehermeneutiek en filosofie 'in loco'1991. Philosophische Kritik und göttliche Offenbarung: Über Religionskritik, Kulturkritik, Gesellschaftskritik und Vernunftkritik im modernen Denken

übersetzt von J.-B. Klautke und G. Schulz, Red. S.R. Külling

Riehen (Switzerland): Immanuel-Verlag.

 

     (1) Die Religionskritik Ludwig Feuerbachs und die modernistische Theologie.

     (2) Die Kulturkritik der Frankfurter Schule und die Dialektik der Aufkärung.

     (3) (4) Die Gesellschaftskritik des Neomarxismus und der Zusammenhang von Wissenschaft und gesellschaftliche Verantwortung.

     (5) Zur Frage einer christlichen Philosophie: Herman Dooyeweerds Kritik der autonomen Vernunft.


1987. Kijken naar kopstukken

Amsterdam: Buijten & Schipperheijn. 


     (1) Hervormers.

     (2) Critici van de religie.

     (3) Maatschappij-vernieuwers.

     (4) Godsdienstwijsgeren.

     (5) Reformatorische filosofen


1987. De eerste en tweede geschiedenis: Nagelaten geschriften van Meijer C. Smit, 

red. J. Klapwijk

Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.

1986. Oriëntatie in de nieuwe filosofie

Assen/Maastricht: Van Gorcum, 1986, 1987 (2nd edn), 1995 (3rd edn).

1985. Philosophien im Widerstreit: Zur Philosophie von Dilthey, Heidegger, James, Wittgenstein und Marcuse,

übersetzt von H.M. Didden und J.-B. Klaute, Red. S.R. Külling

Asslar: Verlag Schulte+Gerth, Riehen (Switzerland): Immanuel-Verlag.

1976. Vrede met de rede? Over het vraagstuk van rede en religie, van autonomie en heil

red. J. Klapwijk, S. Griffioen en G. Groenewoud

Assen/Amsterdam: Van Gorcum.

1976. Dialektiek der verlichting: Een verkenning in het neomarxisme van de Frankfurter Schule, inaugural lecture Vrije Universiteit, 

Amsterdam, Assen/Amsterdam: Van Gorcum, 1976, 1977 (2nd edn). 

(English translation: Dialectic of Enlightenment, 2010.)


1970. Tussen historisme en relativisme: Een studie over de dynamiek van het historisme en de wijsgerige ontwikkelingsgang van Ernst Troeltsch
Assen: Van Gorcum, doctoral dissertation, cum laude, Vrije Universiteit, Amsterdam.
(English translation: Between Historicism and Relativism,  2013.)


Articles: English titles

2018.  Religion and Reason in the Grasp of Basic Models, Gerben Groenewoud ed.

in: Koers: Bulletin for Christian Scholarship 83(1), 19 pp. 


2013.  Abraham Kuyper on Science, Theology and University, transl. H.D. Morton and G. Groenewoud,

in: Philosophia Reformata 78, pp. 18-46. 

Also in: On Kuyper: A Collection of Readings on the Life, Work & Legacy of Abraham Kuyper, S. Bishop and J.H. Kok eds. (Sioux Center: Dordt College Press), pp. 221-45.


2012.  Nothing in Evolutionary Theory Makes Sense Except in the Light of Creation, transl. Harry Cook,

in: Philosophia Reformata 77, pp. 57-77.


2011. Creation Belief and the Paradigm of Emergent Evolution, transl. Harry Cook,

in: Philosophia Reformata 76, pp. 11-31. 


2009. Commemoration: On the First and Second History, transl. H.D. Morton,

in: Philosophia Reformata 74, pp. 48-70.

1994. Pluralism of Norms and Values: On the Claim and Reception of the Universal, transl. H.D. Morton,

in: Philosophia Reformata 59, pp. 158-92.

1991. John Calvin (1509-1564), transl. H.D. Morton,

in: Bringing into Captivity every Thought

J. Klapwijk, S. Griffioen and G. Groenewoud eds. 

(Lanham: University Press of America), pp. 123-42.

1991. Antithesis and Common Grace, transl. H.D. Morton,

in: Bringing into Captivity every Thought, J. Klapwijk et al. eds. 

(Lanham: University Press of America), pp. 169-90. 

Also in: On Kuyper: A Collection, S. Bishop and J.H. Kok eds., 2013, pp. 287-302.


1991. Epilogue: The Idea of Transformational Philosophy, transl. J.N. Kraay,

in: Bringing into Captivity every Thought 

J. Klapwijk et al. eds. 

(Lanham: University Press of America), pp. 241-66.


1989. On Worldviews and Philosophy, transl. Anthony Tol,

in: Stained Glass: Worldviews and Social Science 

P.A. Marshall, S. Griffioen and R.J. Mouw eds. 

 (Lanham: University Press of America), pp. 41-55.


1987. Reformational Philosophy on the Boundary between the Past and the Future, transl. H.D. Morton,

in: Philosophia Reformata 52, pp. 101-34.

1986. Antithesis, Synthesis, and the Idea of Transformational Philosophy, transl. H.D. Morton,

in: Philosophia Reformata 51, pp. 138-54.

1985. The Universal in Hans-Georg Gadamer's Hermeneutic Philosophy, transl. J.N. Kraay,

in: Philosophia Reformata 50, pp. 119-29.

1983. Rationality in the Dutch Neo-Calvinist Tradition,

in: Rationality in the Calvinian Tradition, 

H. Hart, J. van der Hoeven and N. Wolterstorff eds. 

(Boston: University Press of America), pp. 93-111.

1981. Science and Social Responsibility in Neo-Marxist and Christian Perspective, transl. Loes Derksen,

in: Wetenschap, wijsheid, filosoferen: Opstellen aangeboden aan Hendrik van Riessen, 

P. Blokhuis, B. Kee, J.H. Santema and E. Schuurman eds. 

(Assen: Van Gorcum), pp. 75-98.


1980. The Struggle for a Christian Philosophy: Another Look at Dooyeweerd, transl. John Kok,

in: The Reformed Journal 30/2, pp. 12-15 and 30/3, pp. 20-24


1976. Bibliography,

in: J.P. Clayton, Ernst Troeltsch and the Future of Theology 

(Cambridge: Cambridge University Press), pp. 196-214.


1973. Calvin and Neo-Calvinism on Non-Christian Philosophy, transl. Graham E. Morbey,

in: The Idea of a Christian Philosophy: Essays in Honour of D.H.Th, Vollenhoven, 

K.A. Bril, H. Hart and J. Klapwijk eds., pp. 43-61. 

Also included in: Philosophia 38.Articles: non-English titles

2010. Scheppingsgeloof en het paradigma van emergente evolutie

in: Radix: Interfacultair Tijdschrift 36/3, pp. 178-95.


2010. Het Darwinjaar is voorbij: Hoe nu verder?

in: Beweging 74/1, pp. 5-9.


2010. Клапвейк о Кальвине: Жан Кальвин (1509-1564),

in: Кальвин сегодня [Kalvien sevodnja: Calvin Today, website], Sept. 3, 2010.

(Russian translation of Klapwijk’s art. 1991: John Calvin (1509-1564).


2009. Wat de theorie van emergente evolutie aan Teilhard de Chardin te danken heeft

in: Gamma: Forum over onze rol in de evolutie 16/4, pp. 26-31.


2009. Wetenschap weet niet wat zonde is, interview door Koert van Bekkum,

in: Nederlands Dagblad, dossier Geloof en Wetenschap, 29 mei, 2009.


2008. Rede en religie in de greep van grondmodellen,

in: Philosophia Reformata 73, pp. 19-43.


2006. Gedenken: Over de eerste en de tweede geschiedenis

in: Koers: Bulletin vir Christelike Wetenskap 71/1, pp. 101-34.


2005. Homo religiosus? Over Sappho en het transcendentale verlangen in de filosofie

in: Homo respondens: Verkenningen rond het mens-zijn, red. G. Buijs, P. Blokhuis, S. Griffioen en R. Kuiper 

(Amsterdam: Buijten & Schipperheijn), pp. 126-37.


2004. Waarom filosofie anders is dan alle andere wetenschappen

in: Het nut van filosofie, red. R. van Woudenberg. M. Willemsen en G. Buys 

(Budel: Damon), pp. 54-60.


2001. Mijn filosofie interview door Dick Bruggeman en Jeroen Geelhoed

in: Beweging 65/3, pp. 41-43.


2000. Christenen moeten de cultuur omsmelten, interview door Tjirk van der Ziel,

in: Nederlands Dagblad/Het Katern, 14 jan. 2000, p. 2.


1999-2001. A la recherche d’une philosophie ouverte, série traduite par Pierre Metzger,

     (1) Prologue. Wilhelm Dilthey et l’historicisme

     (2) Martin Heidegger et la philosophie de l’existence

     (3) William James et le pragmatisme

     (4) Ludwig Wittgenstein et la philosophie analytique

     (5) Herbert Marcuse et le néo-marxisme. Epilogue

dans: Hokhma: Revue de réflexion théologique (Lausanne) 70 (1999) pp. 1-23; 71 (1999), pp. 1-14; 73 (2000) pp. 1-15; 74 (2000) pp. 1-22; 76 (2001) pp. 1-25.


1997. La philosophie d’après Calvin et le néo-calvinisme trad. Pierre-Alain Jacot,

dans: Hokhma: Revue de réflexion théologique 64, pp. 44-68.


1995. Ethisch pluralisme en de opdringerigheid van het universele

in: Pluralisme: Cultuurfilosofische beschouwingen 

red. Theo de Boer en Sander Griffioen (Amsterdam/Meppel: Boom), pp. 180-203, 234-35.

(Engelse versie van artikel: Pluralism of norms and values, 1994.)


1994. De moderne mens in de crisis

in: Christelijke filosofie in Beweging,

red. A. Zijlstra en R.J.A. Doornenbal (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn), pp. 46-54.


1994. Absoluutheid en historiciteit: Vragen rondom de absoluutheid van het christendom,

in: Christelijke filosofie in Beweging

red. A. Zijlstra e.a., pp. 47-51. 

Ook in Klapwijks boek 1995: Transformationele filosofie (2).


1994. Calvijn over de wijsbegeerte: Oefening in ootmoedigheid

in: Christelijke filosofie in Beweging

red. A. Zijlstra e.a., pp. 92-100.


1987. Abraham Kuyper over wetenschap en universiteit,

in: Abraham Kuyper, zijn volksdeel, zijn invloed

red. C. Augustijn, J.H. Prins en H.E.S. Woldring (Delft: W.D. Meinema, 1987), pp. 61-94, 236-241.

(See English article: Abraham Kuyper on Science, Theology and University, 2013).


1987. Is er een weg naar het hart van de medemens? N.a.v. het nieuwe boek van M.C. Smit interview door Frank Dijkstra,

in: Aspecten van reformatorische wijsbegeerte 7/1, pp. 1-2, 7-8.


1987. Over de drempel: De wijsgerige nalatenschap van M.C. Smit

in: Beweging 51/2, p. 26.


1985. Over de adequaatheid van kennis en consensus in de wetenschap: een repliek

in: Radix 11/1, pp. 42-45.


1985. De wetenschap op verschillende niveaus van menselijk handelen

in: Radix 11/3, pp. 166-76.


1984. De illusie van de verzorgingsstaat en de dreiging van de technocratie

in: Verslag studieconferentie Crisis en verzorgingsstaat, Wetenschappelijk Instituut CDA, pp. 13-26.


1983. De rol van de overheid 

(gesprek P.B. Boomsma, W.F. de Gaay Fortman, E.M.H. Hirsch Ballin, J. Klapwijk en C.A.J.M. Kortmann),

in: Christen Democratische Verkenningen 83, pp. 220-40.


1982. Grondbeginselen van christen-democratische politiek

in: Christen Democratische Verkenningen 82, pp. 316-24.


1982. Christelijke organisaties en de dwang van het emancipatorisch denken

in: Bewerken en bewaren: Studies aangeboden aan prof. dr. Klaas Runia 

(Kampen: J.H. Kok), pp. 131-44.


1981. Einleitung anläßlich des Neudrucks

in: Ernst Troeltsch, Glaubenslehre, 1925 

(Aalen: Scientia), pp. v-xxvi.


1980. Honderd jaar filosofie aan de Vrije Universiteit

in: Wetenschap en rekenschap 1880-1980: Een eeuw wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeschouwing aan de Vrije Universiteit, red. M. van Os 

(Kampen: J.H. Kok), pp. 528-93.


1980. Vragen rondom "Reformatorische maatschappijkritiek"

in: A.R. Staatkunde 80/8, pp. 261 + 287-91.


1980. Prof. dr. J. Klapwijk,  interview door Puchinger,

in: Gesprekken over honderd jaar Vrije Universiteit, red. G. Puchinger 

(Delft: W.D. Meinema), pp. 206-21.


1978. Ernst Troeltsch en de eenheid van de geschiedenis

in: Philosophia Reformata 43, pp. 73-82.


1977. Wetenschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid in neomarxistisch en christelijk perspektief

in: Radix 3/3, pp. 164-83.


1976. Geloof en rede in de theologie van Troeltsch en Pannenberg

in: Vrede met de rede? Over het vraagstuk van rede en religie, van autonomie en heil

red. J. Klapwijk, S. Griffioen en G. Groenewoud 

(Assen/Amsterdam: Van Gorcum), pp. 63-86


1975. Feuerbach en de nieuwere theologie

in: Radix 1/4, pp. 211-20.


1975. Het mensbeeld in de Angel-Saksische wijsbegeerte

in: Radix 1/1, pp. 25-36.


1974. Methoden-strijd in de geschiedeniswetenschap

in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 66/3, pp. 194-209.


1974. Geloof en geschiedenis

in: Het leven beschouwd: Facetten van het werk van prof. dr. K.J. Popma 

(Amsterdam: Buijten & Schipperheijn en Kampen: J.H. Kok), pp. 53-80.


1970. De absoluutheid van het christendom en zijn historische en sociologische gebondenheid: Ernst Troeltsch

in: Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 70/1, pp. 19-33.