Title

Resources for a Christian worldview

Griffioen

 

Sander Griffioen pages


Sander Griffioen (1941), was born in Loenen aan de Vecht, The Netherlands. He studied at the Vrije Universiteit – Amsterdam, where he graduated in political economy and philosophy. He earned a doctor’s degree with a dissertation on Hegel’s appreciation of finitude (De Roos en het Kruis, Assen: van Gorcum, 1976). He taught philosophy at the Free University from 1979-2002 and spent three years as Senior Member at the Toronto Institute for Christian Studies. He held a special professorship for Calvinistic Philosophy at Leiden University from 1979 to 1991. From 1991-2001 he served as chairman of the Association for Reformational Philosophy. 

 

From 2002-2006 he was special professor for intercultural philosophy at the Social Sciences   Department of the Vrije Universiteit, his area of specialization being Chinese culture. In 2005 and 2007 he gave courses on Chinese thought at Tilburg University.

 

 

 In 2002-2003 he served on the Dutch visitation committee for philosophy, and in 2004-2005 on the Flemish visitation committee.

 

    His webpage on academic.edu is here.  

Select bibliography

1986. ‘De betekenis van Dooyeweerd’s ontwikkelingsidee.’ Philosophia Reformata 51(1986), 83-109

 

1986. Communicatie als probleem. Een kritische vergelijking van enkele typen van wijsgerige apologetiekRadix 13: 120-138

 

1991. 'The Metaphor of the Covenant in Habermas.’ Faith & Philosophy 4: 524-540.

 

1993. With Richard J. Mouw Pluralisms and Horizons, Grand Rapids: Eerdmans.

 

2002. Moed tot cultuur, Reeks Christelijk perspectief, Amsterdam: Buijten en Schipperheijn.

 

2006. Een weg gaan. Cultuurfilosofie tussen West en Oost, Govert Buijs (red.). Budel: Damon.

 

2010. ‘Towards a Philosophy of God. A Study in William Desmond’s Thought.’ Philosophia Reformata 75: 117-140.

 

2010. ‘Proximity and Distance: China and the Christian West’, in: Jerald D. Gort, Henry Jansen, Wessel Stoker (eds.), Crossroad Discourses between Christianity and Culture, Festschrift in Honor of Hendrik M. Vroom, Amsterdam/New York: Rodopi, pp. 471-486.

 

2010 'Een concentratieprobleem bij B.J. van der Walt.'  Koers - Bulletin for Christian Scholarship; Vol 75(1): 1-14.

 

2012. ‘On Worldviews.' Philosophia Reformata 77: 19-56.

 

2012. 'Danie Strauss: Philosophy as discipline of disciplines.' Koers - Bulletin for Christian Scholarship 77(2) Art. #409